Tijdens deze training zetten we onze toekomstbril op. We beginnen met een flashback naar 1980 en  een flashforward naar 2020, slechts 8 jaar van ons verwijderd.   We staan stil bij ontwikkelingen in 2013 en raken technieken aan zoals scenariodenken om een indruk te krijgen van de uitdagingen die er tussen vandaag en 2020 ons pad kunnen kruisen en de opportuniteiten die dit ons kan bieden.  Is jouw oganisatie futureproof?

Charles Darwin : “It’s not the strongest species that suvive, nor the most intelligent, but the one most responsive to changes”

Doelgroep
Iedereen die begaan is met de toekomst van zijn bedrijf. Dit gaat van algemeen directeur tot sales manager , business development manager tot strategisch HR Manager.             

WIIFM
We leven in een snel veranderende wereld. Al deze veranderingen hebben een impact op onze manier van zaken doen en op onze business zelf. De sterke bedrijven van morgen zijn zij die vandaag wendbaar zijn en weten in te spelen op de ontwikkelingen die we in onze samenleving zien. Je krijgt in deze dag naast een theoretisch kader ook praktische tools aangereikt die je leren deze manier van denken te integreren in je dagelijkse werking.

In deze training komen onderstaande topics aan bod:
– Overzicht van de evoluties van de voorbije decennia.
– De belangrijkste ontwikkelingen die ons gedrag de komende jaren zullen beïnvloeden.
– Verschillende technieken om opportuniteiten te zien worden aangereikt.
– Aan de hand van twee technieken tekenen we mogelijke toekomstscenario’s uit voor jouw bedrijf.
– Hoe de brug slaan tussen vandaag en de toekomst?
– Baby Boomers, Generation X, Y en Z allemaal samen op één werkvloer
– Hoe je, in functie van je persoonlijkheidsprofiel, met deze materie anders omgaat.
– Herken je eigen sterktes en valkuilen in toekomstdenken!

Voorbereiding: Alle deelnemers nemen vooraf online een persoonlijkheidsvragenlijst af

Kostprijs : €450,- inclusief de persoonlijkheidsvragenlijst – excl BTW