In de economische realiteit van vandaag is het cruciaal dat u er als manager in slaagt de gewenste verandering in uw bedrijf snel door te voeren én iedereen mee te krijgen om de kar.

Deze interactieve praktijksessie geeft u inzicht in het totale veranderproces en geeft u handvaten om  de noodzakelijke stappen te nemen die tot een succesvolle implementatie van de verandering leidt.

 

U leert uw eigen weerstand herkennen en als manager de weerstand van anderen op een positieve manier aan te pakken. Deze training zal uw changecompetentie alsook het veranderklimaat in uw organisatie ten goede komen. Na deze sessie gaat u naar huis met bruikbare ideeën en een gericht plan van aanpak. U tilt uw changecompetentie naar een hoger niveau en u kunt de dag na de opleiding onmiddellijk aan de slag met een bruikbaar actieplan.

Doelgroep         

Alle leidinggevenden in eender welke bedrijfstak, van kleine, middelgrote of grote ondernemingen.

WIIFM                                

Veranderingsgolven binnen en buiten uw bedrijf volgen elkaar zeer snel op. Er wordt verwacht dat u de nieuwe situatie steeds sneller implementeert in de dagdagelijkse werking. De adaptatiesnelheid die verwacht wordt vandaag is groter dan ooit tevoren. Vanuit praktijkervaring wordt geschetst hoe u als leidinggevende uw medewerkers gemotiveerd houdt bij al die veranderingen. U krijgt de do’s en dont’s op een heldere manier mee zodat u een beter inzicht krijgt in het omgaan met veranderingen en in het opvangen van de weerstand van uw medewerkers. Dit is mede bepalend in uw succes als manager van uw afdeling.

 

Inhoud

Theoretische modellen rond veranderingen.

Change doorheen de tijd: hoe was ’t vroeger, hoe is ’t vandaag en waaraan moeten we ons in de nabije toekomst verwachten?

Changemanagement en wendbaarheid gaan hand in hand.

Jouw mindset als manager ten opzichte van de verandering.

Weerstand bij veranderingen herkennen vanuit de verschillende persoonlijkheidsprofielen.

Constructief met weerstand omgaan.

Sleutels tot succes om zoveel mogelijk mensen mee op de trein te krijgen.

 

Duurtijd               1 dag

Voorbereiding:  Elke deelnemer legt voor de opleiding online de persoonlijkheidsvragenlijst af om deze zeer  training persoonlijk en concreet toepasbaar te maken.

Kostrpijs: €450,- inclusief persoonlijkheidsprofiel, exclusief BTW