Tijdens deze dag krigj je het theoretisch kader van veranderingen mee én werken we rond je eigen mindset als manager waarbij we voldoende stilstaan bij het opvangen van weerstand.
Om dit om een zeer persoonlijke manier aan te pakken, vertrekken we vanuit hun ieders persoonlijkheidsprofiel warvoor de deelnemers vooraf  een vragenlijst invullen. Opties hier zijn dat deelnemers vooraf verplicht een persoonlijkheidsvragenlijst invullen of dit achteraf vrijblijvend doen. Indien dit verplicht wordt, komt er per deelnemer €150,- bij.

Tijdens deze dag wordt onderstaande behandeld:
– Theoretische modellen rond veranderingen.
– Change doorheen de tijd: hoe was ’t vroeger, hoe is ’t vandaag en waaraan moeten we ons in de nabije toekomst verwachten?
– Changemanagement en wendbaarheid gaan hand in hand.
– Jouw mindset als manager ten opzichte van de verandering.
– Weerstand bij veranderingen herkennen vanuit de verschillende persoonlijkheidsprofielen.
– Constructief met weerstand omgaan.
– Sleutels tot succes om zoveel mogelijk mensen mee op de trein te krijgen.

Doelgroep Alle leidinggevenden in eender welke bedrijfstak, van kleine, middelgrote of grote ondernemingen.

WIIFM Veranderingsgolven binnen en buiten je bedrijf volgen elkaar zeer snel op. Er wordt verwacht dat we de nieuwe situatie steeds sneller implementeren in onze dagdagelijkse werking. De adoptatiesnelheid vandaag is groter dan ooit tevoren. Vanuit praktijkervaring wordt geschetst hoe je als leidinggevende je medewerkers gemotiveerd houdt bij al die veranderingen. Je krijgt de do’s en dont’s op een heldere manier mee zodat je een beter inzicht krijgt in het omgaan met veranderingen en in het opvangen van de weerstand van je medewerkers. Dit is mede bepalend in jouw succes al manager van je afdeling.